Vergunnings aanvraag ook voor de zakelijke klant  Bent u een ZZP-er of heeft een klein bouwbedrijf, dan heeft u vaak niet de mogelijkheden om zelf al het tekenwerk te verzorgen. Voor bijvoorbeeld een werk- tekening zodat u en de klant weten waar u aan toe bent. Of voor een verbouwing die net wat groter is zodat er een omgevings- vergunning nodig is. Ik kan al dit werk voor u uit handen nemen en voor scherpe tarieven uitvoeren. Bij het indienen en verkrijgen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) zijn er meer gegevens nodig dan alleen de tekeningen. Meestal zijn er ook bouwfysische berekeningen nodig, hierin staan de gegevens wat betreft ventilatie ed. Daglichtberekeningen zijn soms ook gevraagde gegevens. Het maken van alle benodigde tekeningen en bouwfysische berekeningen, invullen benodigde formulieren voor omgevingsvergunningen, dat is echt specialistisch werk. Behalve alle technische gegevens moet er ook rekening gehouden worden met wat de mogelijkheden zijn binnen het bestemmingsplan en de welstandregels. Dit kan ik allemaal voor u uitzoeken zodat daar geen onduidelijkheden meer over zijn. Het hele proces van het begin tot het eind kan ik voor uw verzorgen. Zodat uw vergunning zonder veel tegenslagen verleend kan worden.   Omgevingsvergunning aanvragen