Tijdens de uitruk heeft u als brandweer de juiste gegevens snel nodig. Ik vervaardig voor de brandweer de bereikbaarheidskaarten zodat de juiste informatie snel en overzichtelijk in te zien is. Ik inventariseer o.a. gevaarlijke stoffen,  blusvoorzieningen, aanrijroutes, de plaats van het sleutelkluisje, brandcompartimentering en de verzamelplaats. Dit alles verwerk ik in een overzichtelijke tekening. Deze kan zowel digitaal aangeleverd worden tbv het MDT systeem in de auto’s alswel geplastificeerd op papier voor buiten de auto. Alle benodigde gegevens worden verzameld en ingetekend in autocad of Stabicad formaat. Bereikbaarheidskaarten